Menu

Informacje prawne

Weiss GmbH • Reitdorf 124 • A-5542 Flachau • Austria
Telefon +43 (0)64 57/26 85 – 0
Faks +43 (0)6457/26 85 – 55
Email: info@weiss.at
Powszechny obowiązek informacyjny Nr VAT: ATU50230003
Nr rejestru handlowego: FN 197472
Sąd Rejestrowy: Landesgericht Salzburg
Właściwa Izba Handlowa: Izba Gospodarcza – Wirtschaftskammer Salzburg
Grupa branżowa: Handel drewnem i materiałami budowlanymi/Firmy stolarskie

Grupa zawodowa:
Eksporterzy drewna, handel drewnem, płyty (na zapotrzebowanie stolarni), handel tarcicą, wytwórcy klepki i listewWładze, zgodnie z Ustawą o Handlu Elektronicznym (ECG):
Władze administracyjne dystryktu St. Johann im Pongau
Władze administracyjne dystryktu Tamsweg
Władze administracyjne dystryktu Zell am See
Bank: Raiffeisenverband Salzburg
Numer rozliczeniowy banku: 35000
Nr konta: 64584
IBAN: AT833500000000064584
SWIFT (BIC): RVSAAT2S
Forma prowadzenia działalności gospodarczej Gesellschaft m.b.H. (Spółka z o. o.)

Treść oferty internetowej
Autor nie udziela żadnej gwarancji co do aktualności, prawidłowości, kompletności oraz jakości udostępnionych informacji. Jeżeli autor nie dopuścił się w sposób oczywisty winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, wówczas wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności skierowane przeciw autorowi, a odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub brakiem wykorzystania zaprezentowanych tu informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor strony w sposób wyraźny zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, a także do uzupełniania, usuwania treści lub też zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Odpowiedzialność z tytułu linków
Pomimo starannej kontroli treści, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu zawartości linków zewnętrznych. Za treść podlinkowanych stron wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich administratorzy.

Prawa autorskie
Treść niniejszej strony autorskiej jest chroniona prawem autorskim. Udostępnienie treści oraz materiału graficznego niniejszej strony internetowej do publikacji na innych witrynach internetowych jest dopuszczalna wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody naszej Redakcji. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej opracowane zostały w oparciu o najlepszą wiedzę i z najwyższą starannością zostały sprawdzone pod kątem ich prawidłowości. Pomimo tego nie możemy całkowicie wykluczyć błędów merytorycznych lub rzeczowych. Firma Weiss GmbH nie udziela żadnej gwarancji co do aktualności, prawidłowości, kompletności oraz jakości udostępnionych informacji i nie będzie ponosić z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wszystkie zamieszczone tu informacje podawane są bez gwarancji. Powyższe zastrzeżenie odnosi się również do treści innych witryn internetowych, które zostały wymienione na naszej stronie internetowej.

Just a moment

We are preparing the material...