Menu

Modrzew Select

Dozwolone są:
Naturalne różnice koloru
Twardzica

Dozwolone są nieznaczne:
Zdrowe sęki (do Ø 10 mm, maks. 5 sęków/deska)
Pęcherze żywiczne (maks. o długości do 40 mm, szerokości 2 mm, maks. liczba 2 szt./deska)

Mogą występować:
Płytkie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 50 mm , szerokości 1 mm)
Zdrowa biel (do 5% powierzchni widocznej)

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...