Menu

Mydło do mycia podłóg drewnianych Weiss Holzbodenseife

Ilość przygotowana do nakładania:

1 zakrętkę mydła do mycia podłóg Weiss wymieszać z 5 litrami ciepłej wody. Dzięki właściwościom natłuszczającym mydła do podłóg drewnianych, powierzchnia podłogi uzyskuje optymalną ochronę. Zastosowanie: Częstotliwość czyszczenia z użycia mydła do podłóg drewnianych zależy od intensywności eksploatacji. Przed użyciem, mydło do mycia podłóg drewnianych należy starannie wstrząsnąć!

Zalecenie

Należy zawsze korzystać z dwóch wader. W jednym wiadrze powinien znajdować się roztwór do mycia, w drugim zebrana brudna woda po myciu. Mop należy zanurzyć w roztworze, krótko wyżąć, podłogę wycierać w kierunku wzdłużnym ledwie wilgotnym mopem, który należy wypłukać w drugim wiadrze. Następnie nabrać nową porcję mydlin. NIGDY NIE WOLNO PRZECIERAĆ PODŁOGI ZBYT MOKRYM MOPEM! Nie stosować żadnych materiałów z mikrofazy – w ten sposób podłoga mogłaby zostać całkowicie wyjałowiona. Na koniec mop zanurzyć w mydlinach ponownie, porządnie wykręcić i podłogę przetrzeć raz jeszcze, tak, aby nie pozostała na niej jakakolwiek ilość wody – wilgoć resztkowa wyschnie samoistnie. Nie przecierać podłogi czystą wodą. Mogłoby spowodować usunięcie ochronnej warstewki tłuszczu.

Holzbodenseife

Mydło do mycia podłóg drewnianych Weiss Holzbodenseife 2,5L € 24,00 - rabat promocyjny -20%

Dalsze informacje

Wskazówka

Mydło do podłóg drewnianych należy stosować podczas każdorazowego przecierania podłogi na mokro! W pierwszym miesiącu po ułożeniu podłogi należy ją przecierać raz w tygodniu, później w miarę potrzeb. (W przypadku, jeżeli podłoga wydaje się być zabrudzona lub zbyt sucha można ew. dawkę mydła nieco podwyższyć.) W celu utrzymania wartości naolejonej podłogi drewnianej, niezbędna wilgotność powietrza powinna wynosić 50 – 60%, w temperaturze 20°C. Należy stosować wyłącznie zalecane przez naszą firmę produkty do pielęgnacji i czyszczenia podłóg. Wiele produktów dostępnych w handlu (np. domowe środki czyszczące lub mydła do prania) mogą zniszczyć powierzchnię podłogi. Aby opakowanie można było oddać do recyklingu, musi być ono całkowicie opróżnione z produktu.

Właściwości fizyczne:

Dane: Fakty:
Gęstość 1,00 g/cm3
Zapach słaby / łagodny, po wyschnięciu bez zapachu
Temperatura zapłonu produkt niepalny

Zalecenia bezpieczeństwa - pierwsza pomoc:

Produkt nie może trafić w ręce dzieci. Produktu nie wolno przelewać do jakichkolwiek pojemników przeznaczonych do przechowywania żywności, napojów ani jakichkolwiek innych artykułów spożywczych. Produkt może powodować poważne obrażenia oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Przez kilka minut przemywać oczy ostrożnie czystą wodą. Jeżeli osoba poszkodowana nosi soczewki kontaktowe, należy je w miarę możliwości wyjąć. Przepłukiwać oczy dalej. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu: uzyskać pomoc lekarza / wezwać pomoc lekarską. Na życzenie można otrzymać Kartę Charakterystyki Materiału Niebezpiecznego. Kod GISCODE: GU40GGVSEB / ADR -/ -Zgodnie z postanowieniami norm niemieckich, oznaczenie WGK 2. Nasze doradztwo techniczne w dziedzinie zastosowań działa w oparciu o najlepszą wiedzę i na podstawie wyników prób, lecz ma ono charakter wyłącznie niewiążącej wskazówki i nie zwalnia to Państwa z obowiązku samodzielnego wypróbowania dostarczonych przez nas produktów pod kątem przydatności do zamierzonego przez Państwa celu zastosowania. Ponieważ stosowanie produktu oraz jego przyrządzanie znajduje się poza naszą kontrolą, odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na podmiocie przyrządzającym. Wraz wydaniem nowej instrukcji technicznej, poprzednia wersja instrukcji traci ważność.

Proszę zamówić już teraz!

Formularz zamówienia

Rabat promocyjny -20%. Towar zostanie wysłany na adres odbiorcy po wpłynięciu należności na nasze konto..

Proszę wprowadzić cztery animowanych postaci w polu wprowadzania.

Just a moment

We are preparing the material...