Menu

Olej do pielęgnacji podłóg Weiss Pflegeöl

Ilość przygotowana do nakładania

1 litr starcza na ok. 70m2 przy jednokrotnym pokryciu. Stosować produkt nierozcieńczony. Przed użyciem starannie wstrząsnąć.

Przygotowanie:

Przed przystąpieniem od nakładania, podłogę dokładnie oczyścić poprzez przetarcie lub odkurzenie. W przypadku odświeżania, podłoga powinna zostać wpierw oczyszczona środkiem czyszczącym Weiss Reiniger. Do dalszej pracy można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu podłogi (po upływie min. 4 godz.)!

Pflegeöl

Olej do pielęgnacji podłóg Pflegeöl 1l w cenie € 18,90 - rabat promocyjny -20%

Dalsze informacje

Zastosowanie bez posługiwania się froterką:

Olej nakładać na niewielkich powierzchniach! Olej do pielęgnacji podłóg należy nanosić bardzo oszczędnie i natychmiast rozprowadzać cienką i równomierną warstewką. Nadmiar oleju należy natychmiast wytrzeć do sucha czystą, suchą ściereczką bawełnianą. Na następnym odcinku podłogi nalać olej na krawędzi powierzchni już naolejonej i rozprowadzać po przewidzianej do naolejenia powierzchni – zawsze nakładać w kierunku od strefy mokrej do suchej.

Zastosowanie przy posługiwaniu się froterką (profesjonalne):

Olej do pielęgnacji podłóg nadaje się również do nakładania maszynowego. Dalsze informacje można uzyskać w fachowym punkcie handlowym.

Wskazówka:

Nadmierna ilość oleju po wytarciu lub nakładaniu na jeszcze wilgotną podłogę powoduje, że powierzchnia podłogi będzie się kleić. Powierzchnia jest dostatecznie dobrze wytarta wówczas, gdy na przyłożonej do podłogi dłoni nie pozostają żadne ślady oleju. Tylko cienki film olejowy jest w stanie dobrze wyschnąć. Po podłodze można chodzić dopiero po upływie 24 godzin. Olej utwardza się w pełni dopiero po upływie 24 godzin. Przed upływem tego czasu należy podłogę odpowiednio oszczędzać. Podczas nakładania oleju należy zadbać o odpowiednie warunki temperatury i wilgotności.

Składniki:

Alkidy na bazie naturalnych olejów roślinnych, dodatki uszlachetniające, rozpuszczalnik

Właściwości fizyczne:

Dane: Fakty:
Gęstość 0,83 - 0,88 g/cm3
Czas wypływu 31 - 36 s, czerpak 4 mm wg DIN 53211
Zapach słaby / łagodny (naturalnych olejów roślinnych), po wyschnięciu bez zapachu
Temperatura zapłonu > 61 °C wg DIN 53213

Wskazówki bezpieczeństwa - pierwsza pomoc:

Produkt nie może trafić w ręce dzieci. Produktu nie wolno przelewać do jakichkolwiek pojemników przeznaczonych do przechowywania żywności, napojów ani jakichkolwiek innych artykułów spożywczych. Nasączone produktem ściereczki należy natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku, ponieważ w przeciwnym razie może zachodzić niebezpieczeństwo samozapłonu. W świetle normy europejskiej EN 13501 (DIN 4102 B2) nałożona powłoka po wyschnięciu jest zazwyczaj niepalna. Produkt zawiera: 2-butanonoksym. Produkt może wywoływać reakcje alergiczne. Na życzenie można otrzymać Kartę Charakterystyki Materiału Niebezpiecznego. Wartość graniczna UE dla minimalnych powłok przezroczystych tworzących film (kat. A/f): 700 g/l (2010). Olej do pielęgnacji podłóg zawiera maksymalnie 700 g lotnych związków organicznych na 1 l. Kod GISCODE: Ö60 Zgodnie z postanowieniami norm niemieckich, oznaczenie WGK 1. Nasze doradztwo techniczne w dziedzinie zastosowań działa w oparciu o najlepszą wiedzę i na podstawie wyników prób, lecz ma ono charakter wyłącznie niewiążącej wskazówki i nie zwalnia to Państwa z obowiązku samodzielnego wypróbowania dostarczonych przez nas produktów pod kątem przydatności do zamierzonego przez Państwa celu zastosowania. Ponieważ stosowanie produktu oraz jego przyrządzanie znajduje się poza naszą kontrolą, odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na podmiocie przyrządzającym. Wraz wydaniem nowej instrukcji technicznej, poprzednia wersja instrukcji traci ważność.

Proszę zamówić już teraz!

Formularz zamówieniowy

Rabat promocyjny -20%. Towar zostanie wysłany na adres odbiorcy po wpłynięciu należności na nasze konto

Proszę wprowadzić cztery animowanych postaci w polu wprowadzania.

Just a moment

We are preparing the material...