Menu

Świerk Classic

Dozwolone są:
Zdrowe sęki (do Ø 55 mm)
Wrośnięte sęki (do Ø 35 mm)
Niezrośnięte sęki (do Ø 5 mm)
Pęknięcia czołowe (o długości maks. do 50 mm , szerokość maks. 1 mm)
Płytkie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 70 mm , szerokości 1 mm)
Naturalne różnice koloru
Miejsca otwarte (cechy typowe dla drewna, przeważnie zamknięte za pomocą wypełniacza)
Twardzica

Dozwolone są nieznaczne:
Pęcherze żywiczne (maks. o długości do 50 mm, szerokości 4 mm, maks. liczba 5 szt./deska)
Rdzeń (o długości maks. do 400 mm , szerokość maks. 2 mm)

Mogą występować:
Miejsca odłupane
Zakorki

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...