Menu

Wiśnia Classic

Dozwolone są:
Zdrowa biel (do 20% powierzchni widocznej)
Naturalne różnice koloru
Miejsca otwarte (cechy typowe dla drewna, przeważnie zamknięte za pomocą wypełniacza)
Twardziel

Dozwolone są nieznaczne:
Zdrowe sęki (do Ø 30 mm, maks. 5 sęków/deska)
Wrośnięte sęki (do Ø 15 mm, maks. 2 sęki/deska)

Mogą występować:
Pęknięcia czołowe (o długości maks. do 20 mm , szerokość maks. 1 mm)
Płytkie rysy powierzchniowe (o długości maks. do 50 mm , szerokość maks. 1 mm)

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Cechy szczególne:
Dla tego gatunku charakterystyczne są kieszonki żywiczne

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...