Menu

Modrzew Rustikal

Dozwolone są:
Zdrowe sęki (do Ø 55 mm)
Wrośnięte sęki (do Ø 50 mm)
Niezrośnięte sęki (do Ø 50 mm)
Płytkie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 300 mm)
Zdrowa biel (do 20% powierzchni widocznej)
Zakorki
Naturalne różnice koloru
Miejsca otwarte (cechy typowe dla drewna, przeważnie zamknięte za pomocą wypełniacza)
Rdzeń (o długości maks. do 700 mm)
Twardzica

Dozwolone są nieznaczne:
Miejsca uszkodzone mechanicznie (do Ø 25 mm, maks. 3 miejsca/deska)
Pęcherze żywiczne (maks. o długości do 80 mm, szerokości 5 mm, maks. liczba 3 szt./deska)

Mogą występować:
Otwory po sękach (do Ø 15 mm)
Pęknięcia czołowe (o długości maks. do 100 mm , szerokość maks. 2 mm)
Głębokie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 300 mm)

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...