Menu

Modrzew Wildlife

Dozwolone są:
Zdrowe sęki
Wrośnięte sęki
Niezrośnięte sęki (do Ø 60 mm)
Pęknięcia czołowe (o długości maks. do 300 mm)
Płytkie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 600 mm)
Głębokie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 600 mm , szerokość maks. 4 mm)
Zdrowa biel
Zakorki
Naturalne różnice koloru
Miejsca otwarte (cechy typowe dla drewna, przeważnie zamknięte za pomocą wypełniacza)
Pęcherze żywiczne (maks. o długości do 150 mm, szerokości 8 mm, maks. liczba 10 szt./deska)
Rdzeń (o długości maks. do 700 mm)
Twardzica
Ślady ataku szkodników
Ślady obróbki od strugarki

Dozwolone są nieznaczne:
Miejsca odłupane (do Ø 30 mm, maks. 3 miejsca/deska)

Mogą występować:
Otwory po sękach

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Cechy szczególne:
Dla tego gatunku charakterystyczne są chropowatości od przerzynania, plamy od przypalenia i występujące zwężenia szerokości desek.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...