Menu

Sosna Classic

Dozwolone są:
Zdrowe sęki (do Ø 50 mm)
Wrośnięte sęki (do Ø 30 mm)
Niezrośnięte sęki (do Ø 30 mm)
Płytkie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 70 mm , szerokości 1 mm)
Zdrowa biel (do 10% powierzchni widocznej)
Naturalne różnice koloru
Miejsca otwarte (cechy typowe dla drewna, przeważnie zamknięte za pomocą wypełniacza)
Pęcherze żywiczne (maks. o długości do 50 mm, szerokości 4 mm, maks. liczba 5 szt./deska)
Rdzeń (o długości maks. do 200 mm)
Twardzica

Mogą występować:
Miejsca odłupane
Zakorki

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...