Menu

Sosna Rustikal

Dozwolone są:
Zdrowe sęki (do Ø 65 mm)
Wrośnięte sęki (do Ø 65 mm)
Niezrośnięte sęki (do Ø 65 mm)
Otwory po sękach (do Ø 15 mm)
Płytkie pęknięcia powierzchniowe
Zdrowa biel
Miejsca odłupane
Zakorki
Naturalne różnice koloru
Miejsca otwarte (cechy typowe dla drewna, przeważnie zamknięte za pomocą wypełniacza)
Pęcherze żywiczne (maks. o długości do 50 mm, szerokości 4 mm, maks. liczba 5 szt./deska)
Rdzeń (o długości maks. do 200 mm)
Twardzica

Dozwolone są nieznaczne:
Pęknięcia czołowe (o długości maks. do 300 mm , szerokość maks. 2 mm)
Głębokie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 300 mm , szerokość maks. 2 mm, maks. liczba 2 x /deska)

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...