Menu

Wenge

Dozwolone są:
Zdrowe sęki (sęki punktowe do Ø 5 mm)
Naturalne różnice koloru

Mogą występować:
Płytkie pęknięcia powierzchniowe (o długości maks. do 20 mm , szerokości 1 mm)
Miejsca odłupane

Jakość przygotowania powierzchni:
Szlifowana

Cechy szczególne:
Dla tego gatunku charakterystyczne są pojedyncze zróżnicowane odcienie koloru desek

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Just a moment

We are preparing the material...